POPLAVE

Foto: Perica Ninkovic

Kako bismo olakšali prikupljanje i distribuciju pomoći iz inozemstva u RH, BiH i Srbiju slijede dodatne informacije.

I. Novĉanu pomoć stanovnicima poplavom pogoĊenih podruĉja u Hrvatskoj, obzirom da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na juĉerašnjoj (22.5.2014.) izvanrednoj sjednici Vlade RH zaduženo za koordinaciju aktivnosti u svrhu korištenja financijskih sredstava Europske unije i sredstava meĊunarodnih organizacija za financiranje mjera zbrinjavanja stradalnika, te saniranja i obnove podruĉja pogoĊenih katastrofalnim poplavama, predlaže se uputiti na raĉun otvoren u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova kako slijedi:

S navedenim u vezi, izvještavamo kako je na razini VRH odluĉeno da će se uputiti apel međunarodnoj zajednici za prihvat novčane pomoći što je trenutno u pripremi.
Podaci o raĉunu za kunske uplate:
Primatelj:DRŽAVNI PRORAĈUN RH
Broj raĉuna primatelja IBAN: HR121001005-1863000160
Model:65
Poziv na broj odobrenja: 7099-043-721-OIB-uplatitelja (OIB uplatitelja nije obavezan) Opis plaćanja:POMOĆ SLAVONIJI
Podaci o raĉunu za devizne uplate:
BANKA: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 10000, Hrvatska
SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160
KORISNIK: Ministarstvo financija RH, Katanĉićeva 5, Zagreb 10000, Hrvatska
OPIS PLAĆANJA (Remittance Information): 65 7099-043-721 POMOĆ SLAVONIJI
(sve informacije o otvorenim računima dostupne su i na http://www.mvep.hr )
II. Za prikupljanje, koordinaciju i distribuciju materijalne pomoći (roba) za Hrvatsku nadležno je Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvorilo je pozivni centar s radnim vremenom svaki dan od 7-22 h, otvoreni telefoni za eventualne upite su:

+385 (0)99 3806 408,
+385 (0)1 555 7083.
Svi graĊani koji su spremni prihvatiti unesrećene osobe i ustupiti im vlastiti prostor na korištenje.
+385 (0)99 3806 402,
+385 (0)99 3806 407.
Društvo Crvenog križa u Slavonskom Brodu u ovom trenutku ne treba robne potrepštine.

Društvu Crvenog križa u Županji trenutno hitno trebaju jednokratne plastiĉne zdjele za jelo, higijenske potrepštine, sredstva protiv komaraca i rukavice.


Za provjeru trenutno aktualnih potreba na terenu predlažemo kontaktirati g. Marinka Metliĉića na broj: 00385 (0)98/386-560.
Oko organizacije prijevoza za Zagreb, kako bi se mogao napraviti raspored u Hrvatskom Crvenom križu u Zagrebu te organizirati prihvat i istovar robe na odgovarajući naĉin, možete kontaktirati gĊu Ivanu Zadražil na broj:00385(0)99/2731-248.
Hrvatski Caritas ne preferira materijalne (robne) donacije obzirom su decentralizirali donaciju materijalne humanitarne pomoći na župne i biskupijske centre (za eventualne upite vezane uz materijalnu donaciju molimo da se obratite na e-mail suzana.borko@caritas.hr).

Primarne materijalne potrepštine (prema podacima s terena) pored novĉanih sredstava koja su prioritetna su na današnji dan kako slijedi: visoke i niske gumene čizme svih veličina za odrasle osobe, lopate, metle, rukavice, plastični pribor i tanjuri za jelo, pamučni ručnici, sredstva za dezinfekciju, sredstva protiv komaraca, mala plinska kuhala, čeone i ručne baterijske svjetiljke, deterdženti za pranje rublja.
Dodatno, obzirom da su skladišta na terenu popunjena, za artiklima poput odjeće, hrane, deka i madraca, trenutno nema potrebe.
Na javnim stranicama relevantnih tijela koja se spominju u ovoj uputi redovno se objavljuju podaci o prioritetnim potrebama te se preporuĉa pratiti ih.

III. Za dostavljanje obavijesti o svakoj robnoj humanitarnoj pošiljci za Hrvatsku, BiH i Srbiju nužno je da svaku informaciju dostavite Državnom centru zaštite i spašavanja u okviru kojeg postoji dežurstvo 0-24, kako bi navedeni Centar o dolasku humanitarne pošiljke mogao pravovremeno izvijestiti potrebne graniĉne prijelaze i carine i omogućiti nesmetani prolazak pošiljke;

- prilikom dostavljanja obavijesti o prolasku humanitarne pošiljke neophodno je dostaviti slijedeće podatke: registracijske oznake vozila, vrijeme i mjesto polaska vozila, planiranu rutu kretanja i krajnju destinaciju sa specificiranim graniĉnim prijelazima, oĉekivano vrijeme dolaska na pojedine graniĉne prijelaze, sadržaj pošiljke, po mogućnosti kontakt vozaĉa;
Kontakti na koje se možete obratiti su sljedeći:
a) Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja, Državni centar zaštite i spašavanja
Tel: 00385 (0)1 6192 929
00385 (0)1 4551 792 00385 (0)1 4814 911
Fax: 00385 (0)1 4920 384
e-mail: dc.zis@duzs.hr

b) Za pitanja vezana uz olakšavanje prijevoza humanitarne pomoći s konzularnog aspekta možete se obratiti po potrebi i Sektoru konzularnih poslova Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Kontakti su:
- g. Vinko Ljubiĉić, naĉelnik Sektora konzularnih poslova – za sva pitanja, koordinacija carine i granice MUP-a i dr., tel. 24400
- g. Mario Zeljko, I. tajnik u Službi za vize – za pitanja viza, prelaska granice, tel. 24204

IV. Za pitanja vezana uz sektor zdravlja relevantne informacije dostupne su na javnim stranicama Ministarstva zdravlja RH (za eventualna iznimno žurna pitanja preporuĉa se uputiti upit na e-mail: krizni.stozer@miz.hr)

V. Ukoliko je potrebno prikupiti i transportirati materijalnu pomoć potrebno je samostalno organizirati prijevoz te s lokalnim špediterom i carinom koordinirati potrebnu dokumentaciju (nakon čega treba izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje radi ranije navedenih razloga)

VI. S obzirom da je i tvrtka Croatia Airlines obavijestila o mogućnosti transporta prikupljene pomoći redovnim linijama Croatia Airlinesa, podsjećamo da CA osigurava besplatan prijevoz, ali ne i ostale eventualne troškove poput špediterskih usluga. Ukoliko ipak netko želi slati pomoć i putem Croatia Airlinesa, kontakt osoba je: Marija Pavić, Croatia Airlines, email: marija.pavić@croatiaairlines.hr telefon: 00 385 (0)1 616 0032

VII. Hrvatske autoceste i Autoceste Rijeka Zagreb oslobaĊaju od plaćanja cestarine sve organizacije i graĊane koji prevoze humanitarnu pomoć u poplavom ugrožena podruĉja. Zbog evidencije potrebno je dostaviti podatke na e-mail adresu: info@hac-onc.hr