Matica hrvatska

PDF

Orginalni dokument

Pozivamo vas prihvatite inicijativu za provjeru državljanstva i pravovremeno ostvarivanje biračkog prava na predstojećim lokalnim i europskim izborima u Njemačkoj.

Pored europskih izbora hrvatski građani nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, ostvarili su pravo na sudjelovanje i na lokalnim izborima u Njemačkoj. Stoga se pozivaju svi građani koji nisu sigurni pod kojim se državljanstvom vode das a svojom putovnicom posjete službe za prijavu adrese stanovanja (Einwohnermeldeamt) i provjere pod kojim su državljanstvom službeno upisani. Pozivaju se također da kod službenika traže provjeru podataka a ne potvrdu koja se u protivnom mora platiti.

S malim angažmanom u predizbornoj kampanji može se postići veliki uspjeh u lobiranju za Hrvatsku kod članova Europskog parlamenta stoga Hrvatska kulturna udruga Matica hrvatska e.V. poziva na animaciju hrvatskih građana.